Akademik Kadro

 

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Doç. Dr. 

Seval BAYRAK ( Anabilim Dalı Başkanı )

8361

sevalbayrakibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Duygu GÖLLER BULUT

8359

duygubulutibu.edu.tr

 

Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

 

Arş. Grv. 

Ayşe Tuğçe ÖZTÜRK

8350

aysetugceozturkibu.edu.tr

   


Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

   

Arş. Grv. 

Feyza AKALIN KUNUK

8350

feyzaakalinkunukibu.edu.tr


 
 


Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

   

Arş. Grv.

Nurşat TÜRKER

8350

nursatturkeribu.edu.tr


 
 


Ünvan

Ad Soyad

Telefon

Email

   

Arş. Grv. 

Sema SERİN

8350

semaserinibu.edu.tr

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Gölköy Kampüsü, Bolu
  • Tel: +90 374 253 45 00-01 Fax: +90 374 270 00 66
  • Email: dishekimligi ibu.edu.tr
Top