DUYURULAR

     Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Hibrit Eğitim sisteminin uygulanması ile ilgili 26.01.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Senato Kararı ekte sunulmuştur.

 

Senato Kararı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Online Verilebilecek Dersler

Öğrencilerimize Önemli Duyuru

 

2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi 5 Ekim 2020 Tarihinde başlayacak olup;

1. , 2. ve 3. Sınıf derslerinin tamamı, 4. ve 5. Sınıfların teorik dersleri uzaktan eğitim ile, 4. ve 5. sınıfların uygulama dersleri pandemi şartlarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılacaktır.

Ara sınavlar çevirimiçi, dönem sonu sınavları ise pandemi tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze yapılacaktır.

Page 1 of 2

FAKÜLTE DUYURULARI

Top